Oferujemy usługi pomiaru szczelności instalacji wentylacyjnych. Posiadane przez nas urządzenie testowe umożliwia wykonanie pomiarów zgodnie z PN-B-76001. Możemy badać instalacje niskociśnieniowe (<1000Pa) oraz wysokociśnieniowe do 3000Pa.